Asóciate
Participa

¿Quieres participar?

Estas son algunas maneras para colaborar con el movimiento laicista:

  1. Difundiendo nuestras campañas.
  2. Asociándote a Europa Laica.
  3. Compartiendo contenido relevante.
  4. Formando parte de la red de observadores.
  5. Colaborando económicamente.

L’evangeli de Santa Creu segons Matilde Landa / El evangelio de Santa Cruz según Matilde Landa

Dia 26 de setembre de 1942. Matilde Landa, reclusa de la presó de dones de Can Sales de Palma, va morir després de llançar-se al buit per posar fi voluntàriament a la seva vida. Des del moment del seu internament, havia estat sotmesa a múltiples vexacions i amenaces per fer-la abjurar, no sols de les seves idees polítiques, sinó també del seu ateisme.

Amb la col·laboració de determinats personatges de l’alta societat mallorquina, còmplice del règim feixista, i juntament amb membres de l’Església del moment, s’intentà, primer amb mitjans pacífics i més tard amb subtils amenaces, que Matilde abraçàs la fe catòlica i s’hi convertís. Això representaria una doble victòria per al feixisme local: no sols haurien aconseguit doblegar el físic, sinó també la consciència de la indòmita comunista madrilenya deportada a l’illa per complir la seva condemna. Finalment Landa, farta i enfollida per la idea que la seva negativa d’acceptar el baptisme podria provocar danys a altres preses i els seus fills, s’abocà a l’abisme alliberador de la mort.

Cau, queda semiinconscient i agonitza per uns minuts abans d’expirar. Temps suficient perquè el capellà de Santa Creu pugui desplaçar-s’hi i aplicar-li, in articulo mortis, el sagrament del baptisme, convertint-la així en membre de la religió oficial del Movimiento Nacional. Paradoxalment, la fermesa de les idees de Landa s’estavellà contra l’empedrat de la clastra de Can Sales.

20 de novembre de 2016. L’Església, la mateixa catòlica, apostòlica i romana, de Mallorca autoritza i celebra una missa en honor i en memòria de Francisco Franco, dictador responsable directe i indirecte, entre d’altres, del suplici de Landa i de milers d’espanyols durant i després de la Guerra Civil. El lloc de la celebració no és altre que l’església de Santa Creu, la mateixa que hi havia devora la presó de dones de Can Sales, ara reconvertida en biblioteca.

Les habitants de la presó s’han canviat per estudiants, investigadors… I els dissabtes al matí els murs s’omplen amb els nins que assisteixen a les activitats de foment de la lectura, una cultura que, d’alguna manera, els ha de fer més lliures en el futur. Els habitants del temple també han canviat, ja no hi ha el capellà que aplicava sagraments contra la voluntat d’una dona moribunda, però l’immutable sembla romandre-hi.

No t’entenc, Església, com ets capaç encara de cometre els mateixos pecats. Com no has volgut, en dècades de democràcia, demanar perdó, mirar cara a cara les víctimes del franquisme que tu, des del teu silenci còmplice però moltes vegades des de la teva acció (el dit acusador solia sortir també de davall les mànigues d’alguna sotana) vares propiciar tanta mort i tant patiment durant anys a la teva illa. No entenc tampoc com tens la poca vergonya de personar-te com a acusació particular contra un grup d’activistes feministes que, tot i emprar un mètode que em sembla rebutjable, varen voler cridar l’atenció per la teva complicitat (sí, novament còmplice del poder) amb un govern central que pretenia introduir dins la màquina del temps, vint o trenta anys enrere, la Llei d’avortament lliure i gratuït del nostre país; tu no vares tardar gens ni mica a posar en marxa la teva tàctica habitual: si es retractaven públicament dels seus actes, tu els oferies perdó… a canvi d’humiliació.

No t’entenc i, per tant, et mereixes també ser acusada, com tu acuses, sempre que tens la menor oportunitat, les institucions elegides democràticament quan prenen alguna decisió que va en contra dels teus preceptes o interessos. Mereixes l’acusació del major dels teus pecats, que repeteixes constantment, sense ni tan sols ruboritzar-te, i que no és altre que la hipocresia que practiques. Maltractes i silencies sistemàticament els fidels que veritablement segueixen els manaments d’una doctrina plenament humana, el Cristianisme, el qual t’has dedicat a vulnerar i a interpretar segons la teva conveniència durant segles. Són justament ells, els cristians de ‘base’, els que capitanegen les teves obres socials, caritatives, de reinserció, de cura dels malalts, de guarda del patrimoni, etc. i els que mereixen el nostre més profund respecte i admiració, però tot plegat no pot emmascarar una part del que ets i que eludeixes renegar, és massa gran.

Tu segueixes com si res, condemnant els homosexuals quan saps que omplen els armaris de les teves sagristies i que un dia no podran més i sortiran, ofegats. Reclames celibat als teus sacerdots, però per la porta de darrere autoritzes capritxosament relacions sempre amagades per la penombra d’una clandestinitat malaltissa a la qual condemnes l’amor que dius que defenses. No t’has immutat quan s’han denunciat reiteradament casos de pederàstia i tu fas tímids i propagandístics gestos per fer veure que actues. No mous ni un dit per promoure l’ús del preservatiu a racons del món on la teva veu, encara poderosa i influent, seria de gran ajuda per aturar la pandèmia de la sida i els embarassos no desitjats. Restes incapaç de reconèixer el veritable valor de les dones, que són justament les poques que omplen els bancs dels teus temples plens de buidor i fredor; ans al contrari, les maltractes i quan són més a prop del poder eclesiàstic és quan eixuguen les baves dels teus jerarques senils engabiats dins palaus d’alt nivell.

El 20 de novembre del 2016 m’ho vares deixar molt clar, que no tens intenció de canviar ni de demanar perdó. Jo, com a representant públic, no m’estic callat, t’expòs públicament en les teves contradiccions, et rebuig i esper que algun dia el teu déu et perdoni.

JOAN FERRER RIPOLL Regidor de l’Ajuntament de Palma (PSIB-PSOE)


Traducción automática de Google Chrome revisada:

Día 26 de septiembre de 1942. Matilde Landa, reclusa de la cárcel de mujeres de Can Salas de Palma, murió tras lanzarse al vacío para poner fin voluntariamente a su vida. Desde el momento de su internamiento, había sido sometida a múltiples vejaciones y amenazas para hacerla abjurar, no sólo de sus ideas políticas, sino también de su ateísmo.

Con la colaboración de determinados personajes de la alta sociedad mallorquina, cómplice del régimen fascista, y junto con miembros de la Iglesia del momento, se intentó, primero con medios pacíficos y más tarde con sutiles amenazas, que Matilde abrazara la fe católica y se convirtiera. Esto representaría una doble victoria para el fascismo local: no sólo habrían conseguido doblar el físico, sino también la conciencia de la indómita comunista madrileña deportada a la isla para cumplir su condena. Finalmente Landa, harta y enloquecida por la idea de que su negativa de aceptar el bautismo podría provocar daños a otras presas y sus hijos, se abocó al abismo liberador de la muerte.

Cae, queda semiinconsciente y agoniza por unos minutos antes de expirar. Tiempo suficiente para que el cura de Santa Cruz pueda desplazarse y aplicarle, in articulo mortis, el sacramento del bautismo, convirtiéndola así en miembro de la religión oficial del Movimiento Nacional. Paradójicamente, la firmeza de las ideas de Landa se estrelló contra el empedrado del patio de Can Salas.

20 de noviembre de 2016. La Iglesia, la misma católica, apostólica y romana, de Mallorca autoriza y celebra una misa en honor y en memoria de Francisco Franco, dictador responsable directo e indirecto, entre otros, del suplicio de Landa y de miles de españoles durante y después de la Guerra Civil. El lugar de la celebración no es otro que la iglesia de Santa Cruz, la misma que había junto a la prisión de mujeres de Can Sales, ahora reconvertida en biblioteca.

Las habitantes de la prisión se han cambiado para estudiantes, investigadores … Y los sábados por la mañana los muros se llenan con los niños que asisten a las actividades de fomento de la lectura, una cultura que, de alguna manera, los debe hacer más libres en el futuro. Los habitantes del templo también han cambiado, ya no existe el cura que aplicaba sacramentos contra la voluntad de una mujer moribunda, pero lo inmutable parece permanecer.

No te entiendo, Iglesia, como eres capaz todavía de cometer los mismos pecados. Como no has querido, en décadas de democracia, pedir perdón, mirar cara a cara a las víctimas del franquismo que tú, desde tu silencio cómplice pero muchas veces desde tu acción (el dedo acusador solía salir también de bajo las mangas de alguna sotana) varas propiciar tanta muerte y tanto sufrimiento durante años en tu isla. No entiendo tampoco como tienes la poca vergüenza de personarte como acusación particular contra un grupo de activistas feministas que, a pesar de emplear un método que me parece rechazable, quisieron llamar la atención por tu complicidad (sí, nuevamente cómplice del poder) con un gobierno central que pretendía introducir en la máquina del tiempo, veinte o treinta años atrás, la Ley de aborto libre y gratuito de nuestro país; no tardarás lo más mínimo para poner en marcha tu táctica habitual: si se retractaban públicamente de sus actos, tú los ofrecías perdón … a cambio de humillación.

No te entiendo y, por tanto, te mereces también ser acusada, como tú acusas, siempre que tienes la menor oportunidad, las instituciones elegidas democráticamente cuando toman alguna decisión que va en contra de tus preceptos o intereses. Mereces la acusación del mayor de tus pecados, que repites constantemente, sin siquiera ruborizarte, y que no es otro que la hipocresía que practicas. Maltratos y silencios sistemáticamente a los fieles que verdaderamente siguen los mandamientos de una doctrina plenamente humana, el Cristianismo, que te has dedicado a vulnerar y a interpretar según tu conveniencia durante siglos. Son justamente ellos, los cristianos de ‘base’, los que capitanean tus obras sociales, caritativas, de reinserción, de cuidado de los enfermos, de guarda del patrimonio, etc. y los que merecen nuestro más profundo respeto y admiración, pero todo ello no puede enmascarar una parte de lo que eres y que eludes renegar, es demasiado grande.

Tú sigues como si nada, condenando los homosexuales cuando sabes que llenan los armarios de tus sacristías y que un día no podrán más y saldrán, ahogados. Reclamas celibato a tus sacerdotes, pero por la puerta de atrás autorizas caprichosamente relaciones siempre escondidas por la penumbra de una clandestinidad enfermiza en la que condenas el amor que dices defender. No te has inmutado cuando se han denunciado reiteradamente casos de pederastia y haces tímidos y propagandísticos gestos para hacer ver que actúas. No mueves ni un dedo para promover el uso del preservativo en rincones del mundo donde tu voz, aunque poderosa e influyente, sería de gran ayuda para detener la pandemia del sida y los embarazos no deseados. Sigues incapaz de reconocer el verdadero valor de las mujeres, que son justamente las pocas que llenan los bancos de tus templos llenos de vacío y frialdad; al contrario, las maltratas y cuando están más cerca del poder eclesiástico es cuando secan las babas de tus jerarcas seniles enjaulados dentro palacios de alto nivel.

El 20 de noviembre de 2016 me lo dejaste muy claro, que no tienes intención de cambiar ni de pedir perdón. Yo, como representante público, no me estoy callado, expongo públicamente tus contradicciones, te rechazo y espero que algún día tu dios te perdone.

JUAN FERRER RIPOLL Concejal del Ayuntamiento de Palma (PSIB-PSOE)

Total
0
Shares
Artículos relacionados
Total
0
Share