Asóciate
Participa

¿Quieres participar?

Estas son algunas maneras para colaborar con el movimiento laicista:

  1. Difundiendo nuestras campañas.
  2. Asociándote a Europa Laica.
  3. Compartiendo contenido relevante.
  4. Formando parte de la red de observadores.
  5. Colaborando económicamente.

Castelló Laica · por Pep Lluís Grau

Fa uns dies es constituïa a la nostra ciutat el col·lectiu Castelló Laica, pertanyent a Europa Laica. Saludem des d’ací aquesta fita perquè considerem que és important que una iniciativa que defense el laïcisme tinga implantació a Castelló.

El laïcisme pretén que cap creença o religió tinga cap tracte preferent en una societat democràtica, la qual cosa està ben lluny de ser una realitat en el nostre territori. La llibertat de consciència ha d’estar emparada per totes les institucions públiques i això significa que aquestes han de ser neutrals pel que fa al tracte atorgat a les diverses entitats religioses. Tanmateix, totes i tots som testimonis del pes que té l’Església Catòlica al País Valencià i concretament a Castelló.

Des de les subvencions rebudes de l’Estat, a les classes de religió a les escoles, inclòs el pagament del seu professorat, a les manifestacions públiques, encapçalades ben sovint pels representants institucionals… I no cal parlar del tracte rebut pels col·legis concertats, que reben una bona part del pressupost dedicat al conjunt de l’ensenyament.

La ciutadania ha de rebre informació puntual de com es gestiona el pressupost al qual contribueix amb els seus impostos i reflexionar seriosament al voltant dels seus drets fonamentals. I el dret a la llibertat de consciència n’és un ben fonamental.

Un país que ha estat durant segles presidit per una confessionalitat absoluta i omnipresent manté encara una inèrcia considerable que fa que acceptem com a normals determinades pràctiques que no ho són en absolut. Molts d’aquests usos i costums els considerem com a que formen part de la nostra cultura, sense més reflexió. I són molts els cassos en què certes actuacions són absolutament incompatibles amb una societat oberta i amb una democràcia de qualitat, on totes i tots som respectats per igual.

Així, Castelló Laica inicia a Castelló un recorregut de reflexió crítica de l’espai públic i del compromís democràtic de les seues institucions per tal de garantir que la diversitat social i cultural i el dret a la llibertat de conciència esdevinguen una realitat i la seua pràctica siga inqüestionable.

Pep Lluís Grau és ex senador del PSOE i membre de l’executiva del PSPV de Castelló.

Hace unos días se constituía en nuestra ciudad el colectivo Castelló Laica, perteneciente a Europa Laica. Saludamos desde aquí este acontecimiento porque consideramos que es importante que una iniciativa que defiende el laicismo tenga implantación en Castelló.

El laicismo pretende que ninguna creencia o religión tenga trato preferente en la sociedad democrática, lo cual está muy lejos de ser una realidad en nuestro territorio. La libertad de conciencia debe estar amparada por todas las instituciones públicas y esto significa que éstas deben ser neutrales en lo que se refiere al trato otorgado a las diversas entidades religiosas. Sin embargo, todas y todos somos testigos del peso que tiene la Iglesia Católica en el País Valenciano y concretamente en Castelló.

Desde las subvenciones recibidas del Estado, a las clases de religión en las escuelas, incluido el pago de su profesorado, a las manifestaciones públicas, encabezadas con frecuencia por los representantes institucionales… Y no hace falta hablar del trato recibido por los colegios concertados, que reciben buena parte del presupuesto dedicado al conjunto de la enseñanza.

La ciudadanía debe recibir información puntual de cómo se gestiona el presupuesto al que contribuye con sus impuestos y reflexionar seriamente en torno a sus derechos fundamentales. Y el derecho a la libertad de conciencia es un bien fundamental.

Un país que ha estado durante siglos presidido por una confesionalidad absoluta y omnipresente mantiene todavía una inercia considerable que hace que aceptemos como normales determinadas prácticas que no lo son en absoluto. Muchos de estos usos y costumbres consideramos que forman parte de nuestra cultura, sin más reflexión. Y son muchos los casos en los que ciertas actuaciones son absolutamente incompatibles con una sociedad abierta y con una democracia de calidad, en la que todas y todos somos respetados por igual.

Así, Castelló Laica inicia en Castellón un recorrido de reflexión crítica del espacio público y del compromiso democrático de sus instituciones para garantizar que la diversidad social y cultural y el derecho a la libertad de conciencia se conviertan en una realidad y su práctica sea incuestionable.

*Exsenador del PSOE y miembro de la ejecutiva del PSPV de Castelló

También aparece en

Total
0
Shares
Artículos relacionados
Total
0
Share