Asóciate
Participa

¿Quieres participar?

Estas son algunas maneras para colaborar con el movimiento laicista:

 1. Difundiendo nuestras campañas.
 2. Asociándote a Europa Laica.
 3. Compartiendo contenido relevante.
 4. Formando parte de la red de observadores.
 5. Colaborando económicamente.

Resolución de la última Asamblea de ICV sobre laicidad municipal

Per la convivència, la pluralitat i la tolerància reafirmem la Laïcitat dels ajuntaments

La societat és cada cop més plural en tots els aspectes : ideològics, morals o religiosos i això representa un enriquiment per a la ciutadania. Però en un moment on els fonamentalismes religiosos es mostren amb tota la seva virulència també prenen força la xenofòbia i la intolerància.

Pensem que les administracions a tots els nivells: estatals, autonòmics i locals han de ser actives en aquesta situació i s’han de comprometre en la garantia i el foment de la llibertat de consciència i la independència respecte a qualsevol confessió religiosa, reafirmant la laïcitat de les institucions públiques.

Des de sempre ICV ha defensat iniciatives en aquest sentit al Congrés, al Senat, al Parlament de Catalunya i en l’àmbit municipal i ha reafirmat el seu compromís en la defensa d’aquests valors en les darreres conteses electorals.

La territorialitat concreta, la ciutat, entesa com una concreció abastable de la vida comunitària on s’expressen els valors i els conflictes, situa els ajuntaments en una posició privilegiada, com un dels agents vertebradors de la vida democràtica i de la participació i els converteix en instrument necessari per a convivència .

Es per això que, en l’àmbit municipal ens comprometem a:

 • Evitar qualsevol tipus de privilegi o discriminació en els aspectes econòmics, fiscals o simbòlics per a totes les entitats de caràcter privat, religioses i no religioses, per tal d’assegurar el pricipi democràtic d’igualtat de drets i la separació dels àmbits públic i privat.
 • Presentar mocions on es concretin aquests objectius, com ho fa la moció aprovada pel Parlament de Catalunya sobre l’aconfessionalitat dels actes i els serveis públics, que proposin:
 1. a) No incloure en el programa d’actes institucionals convocats i organitzats per l’ajuntament cap litúrgia de caràcter religiós, respectant alhora les tra­dicions populars en les seves diferents manifestacions.
 2. b) Donar a tots els representants de la societat civil el mateix tractament protocollari
 3. c) Vetllar per la retirada de tots els edificis públics els símbols religiosos, llevat d’aquells que es puguin con­siderar patrimoni històric o artístic.
 4. d) Vetllar per l’efectivitat de la llibertat de culte i del dret a l’enterrament segons les pròpies creences religioses i no religioses, establint els acords que siguin necessaris amb la Generalitat així com dialogant amb les con­fessions religioses i les organitzacons civils que correspongui, existents a Catalunya.
Total
0
Shares
Artículos relacionados
Total
0
Share