Asóciate
Participa

¿Quieres participar?

Estas son algunas maneras para colaborar con el movimiento laicista:

  1. Difundiendo nuestras campañas.
  2. Asociándote a Europa Laica.
  3. Compartiendo contenido relevante.
  4. Formando parte de la red de observadores.
  5. Colaborando económicamente.

Manifiesto por un Pacto Nacional para la Laicidad

Manifest per un Pacte Nacional per a la Laïcitat

Una arquitectura de la convivència a Catalunya  

21 de julio de 2010

La crisi econòmica, ambient propici per a situacions conflictives

Aquests darrers anys estem vivint una crisi econòmica d’abast global que planteja reptes que són de resolució complexa però necessària. Com és habitual, aquesta crisi està tenint el seu principal impacte en les classes populars, i està generant situacions de desigualtat. Són aquestes situacions les que poden afavorir una fractura de la convivència, on el racisme i la intolerància religiosa es barregin podent arribar a provocar greus esclats xenòfobs. La crisi, doncs, pot afavorir situacions socials conflictives.

Un Pacte Nacional per la Laïcitat, un pacte per la convivència a Catalunya

Catalunya no només està en condicions d’abordar aquest debat sense cap tipus de complexe sinó que, a més, l’adopció de mesures destinades a posar solucions a aquestes possibles situacions conflictives ha d’estar en la primera línia de l’agenda política, social i mediàtica del país. És per això que creiem que és el moment de plantejar un gran debat públic, un debat polític i social que tingui com a objectiu arribar a un gran Pacte Nacional per la Laïcitat.

Un Pacte que representi el conjunt de la societat catalana

Aquest gran acord per la laïcitat ha de ser un pacte de país, un pacte que compti amb la participació activa del conjunt de la ciutadania: associacions cíviques i confessions religioses, partits polítics, agents socials, comunitat educativa, món acadèmic, mitjans de comunicació, etc.

La laïcitat, per una societat lliure i plenament democràtica

I ha de ser un pacte que tingui com a objectiu potenciar els valors de la llibertat de consciència i de religió, el pluralisme, la igualtat, el respecte, i la cohesió com a pilars fonamentals de la convivència al nostre país. Aquests són els fonaments de la laïcitat. Perquè la laïcitat constitueix una ètica civil, universalista i independent de qualsevol confessió o ideologia. Només des de la laïcitat, la llibertat de pensament i el pluralisme es pot construir una societat lliure i plenament democràtica. I estem convençuts que arribar a consensos que puguin convertir-se en un Pacte Nacional per la Laïcitat, és una passa més en la construcció d’aquesta societat desitjada.

———————–

L’MLP fomenta el lliurepensament des de la ciutadania activa per assolir les més altes cotes de felicitat personal i pública. Està format per 9 entitats: Esplais Catalans, Acció Escolta de Catalunya, Casals de Joves de Catalunya, Cooperacció, Ateneus Laics i Progressistes, la Fundació Ferrer i Guàrdia, la Fundació Terra, l’Escola Lliure El Sol i ENTORN sccl. Sumem un total de 180 entitats i projectes locals, 17.000 persones associades i donem serveis a 50.000 persones usuàries.

***********************************  TRADUCCIÓN  GOOGLE ***********************

Manifiesto por un Pacto Nacional para la Laicidad
Una arquitectura de la convivencia en Cataluña

La crisis económica, ambiente propicio para situaciones conflictivas

Estos últimos años estamos viviendo una crisis económica de alcance global que plantea retos que son de resolución compleja pero necesaria. Como es habitual, esta crisis está teniendo su principal impacto en las clases populares, y está generando situaciones de desigualdad. Son estas situaciones las que pueden favorecer una fractura de la convivencia, donde el racismo y la intolerancia religiosa se mezclen pudiendo llegar a provocar graves estallidos xenófobos. La crisis, pues, puede favorecer situaciones sociales conflictivas.

Un Pacto Nacional por la Laicidad, un pacto por la convivencia en Cataluña

Catalunya no sólo está en condiciones de abordar este debate sin ningún tipo de complejo sino que, además, la adopción de medidas destinadas a poner soluciones a estas posibles situaciones conflictivas debe estar en la primera línea de la agenda política, social y mediática del país. Es por ello que creemos que es el momento de plantear un gran debate público, un debate político y social que tenga como objetivo llegar a un gran Pacto Nacional por la Laicidad.

Un Pacto que represente el conjunto de la sociedad catalana

Este gran acuerdo para la laicidad debe ser un pacto de país, un pacto que cuente con la participación activa del conjunto de la ciudadanía: asociaciones cívicas y confesiones religiosas, partidos políticos, agentes sociales, comunidad educativa, mundo académico, medios de comunicación, etc.

La laicidad, por una sociedad libre y plenamente democrática

Y debe ser un pacto que tenga como objetivo potenciar los valores de la libertad de conciencia y de religión, el pluralismo, la igualdad, el respeto, y la cohesión como pilares fundamentales de la convivencia en nuestro país. Estos son los fundamentos de la laicidad. Para que la laicidad constituye una ética civil, universalista e independiente de cualquier confesión o ideología. Sólo desde la laicidad, la libertad de pensamiento y el pluralismo se puede construir una sociedad libre y plenamente democrática. Y estamos convencidos de que llegar a consensos que puedan convertirse en un Pacto Nacional por la Laicidad, es un paso más en la construcción de esta sociedad deseada. 

———————–
El MLP fomenta el librepensamiento desde la ciudadanía activa para alcanzar las más altas cotas de felicidad personal y pública. Está formado por 9 entidades: Esplais Catalans, Acció Escolta de Catalunya, Casals de Joves de Catalunya, Cooperacció, Ateneos Laicos y Progresistas, la Fundación Ferrer Guardia, la Fundación Tierra, la Escuela Libre El Sol y ENTORNO sccl. Sumamos un total de 180 entidades y proyectos locales, 17.000 personas asociadas y damos servicios a 50.000 usuarios

Total
0
Shares
Artículos relacionados
Total
0
Share