Asóciate
Participa

¿Quieres participar?

Estas son algunas maneras para colaborar con el movimiento laicista:

  1. Difundiendo nuestras campañas.
  2. Asociándote a Europa Laica.
  3. Compartiendo contenido relevante.
  4. Formando parte de la red de observadores.
  5. Colaborando económicamente.

Propostes Política Educativa. Valencia 2015

Plataforma por la escuela publica Valencia

PROPOSTES POLÍTICA EDUCATIVA

ESCOLA PÚBLICA DE QUALITAT PER A TOTA LA VIDA

XARXA EDUCATIVA: Constitució d’una xarxa pública d’oferta obligatòria de 0-3 anys que siga columna vertebral de l’escola valenciana. Planificar i adequar l’oferta i l’atenció educativa al llarg de tota la vida: ensenyament obligatori, formació professional, formació universitària, formació permanent d’adults i ensenyaments especialitzats.

INFRAESTRUCTURES: Configuració d’un nou mapa escolar amb la participació de les diferents organitzacions de la comunitat educativa que done resposta a les necessitats.

Adequació dels centres escolars: eliminació de barracons i dotació d’espais comuns (biblioteca, gimnàs, aula música,…). Revisió periòdica de l’estat de les instal·lacions educatives. Eliminació del fibrociment a tots els centres educatius.

Els centres educatius han d’acomplir les característiques per a esdevenir mediambentalment sostenibles.

DRETS LABORALS: Recuperar les condicions laborals del professorat sense més retallades. Negociar un nou acord d’interins.

Millorar l’accés a la formació lingüística i metodològica que permeta desenvolupar amb èxit els projectes educatius.

Millorar l’accés a formacions ajustades als càrrecs i funcions a desenvolupar: tutories, càrrecs directius, coordinacions, etc.

PLANTILLES DOCENTS: Recuperar i millorar els Acords de Plantilles d’Infantil i Primària, d’Ensenyament Secundari Obligatori i Batxillerat, i de Formació Professional.

MATRICULACIÓ EQUILIBRADA: efectiva per a tot l’alumnat amb necessitats educatives especials en tots els centres sostinguts amb fons públics. Creació de les comissions estables de matriculació de districte o localitat. Derogar el districte únic i rescatar l’anterior zonificació escolar. Allà on es constate que disminueix el nombre d’alumnat pel descens de la natalitat, compensar reduint les ràtios.

PLURILINGÜISME: adoptar totes les mesures es consideren necessàries perquè l’alumnat quan acabe l’ensenyament obligatori, tinga les competències bàsiques per a expressar-se correctament en les dues llengües oficials i per a comunicar-se en una llengua estrangera.

Millora del model pedagògic d’ensenyament plurilingüe que situe el valencià com a llengua referent sobre el qual construir-lo. Millora de l’accés a la formació necessària per a que el professorat puga desenvolupar la seua tasca en aquest àmbit.

ATENCIÓ EDUCATIVA: disseny, execució i avaluació de l’eficàcia de tots els programes que siguen necessaris per a compensar les deficiències de l’alumnat. Reduir les taxes d’abandonament i de fracàs escolar.

PARTICIPACIÓ DEMOCRÀTICA: Millorar la participació i la capacitat de decisió de tots els àmbits de participació de la comunitat educativa: consells escolars, consells socials, etc.

BEQUES DE TRANSPORT I MENJADOR ESCOLAR: Ampliar el seu abast i quantia per a l’alumnat d’educació infantil fins a batxillerat i formació professional i avançar cap a la gratuïtat en tot el procés escolar.

MATERIALS CURRICULARS: gratuïtat total en l’ensenyament obligatori.

CONCERTS EDUCATIUS: Eliminació de concerts a centres que segreguen per raons de sexe o socioeconòmiques i a les etapes no obligatòries (Formació Professional i Batxillerat). No a la cessió de terrenys públics als centres privats (CIS). Regulació normativa que impedisca segregació de l’alumnat a través de finançaments addicionals. Priorització en el manteniment d’unitats en la xarxa pública.

PRESSUPOSTOS: Transparència i rendiment de comptes de la gestió dels diners públics. Necessitat de blindar els pilars fonamentals com són la sanitat i educació que garanteixen l’estat del benestar.

Millorar el finançament de la Conselleria d’Educació, millorar les partides econòmiques de les despeses reals de funcionament dels centres educatius.

LLEI EDUCATIVA: reduir al mínim possible l’aplicació de la LOMCE, fins a la seua derogació. Consens d’una nova llei amb la comunitat educativa. Necessitat d’un pacte educatiu entre les forces polítiques i socials no condicionat a la conjuntura política del moment

RELIGIÓ: escola laica.

NOVES TECNOLOGIES: establir un Pla d’Adequació Tecnològica de centres docents, per a introduir, renovar i adequar les infraestructures i equips dels nostres centres a les TIC de la nova era digital. Educar l’alumnat en l’àmbit de les TIC amb coneixença i ús adequat.

Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Pública: FAPA-València, STEPV, FE CCOO PV, FETE-UGT PV, Escola Valenciana, CAVECOVA, CGT, FAAVEM, SEPC, BEA, Campus Jove, Sindicat d’Estudiants, Associació de Directors de Primària, Associació de Directors de Secundària, Moviments de Renovació Pedagògica, ADIDE, FAPA-Enric Valor, FAPA-Penyagolosa i Valencia Laica

Total
0
Shares
Artículos relacionados
Total
0
Share