Asóciate
Participa

¿Quieres participar?

Estas son algunas maneras para colaborar con el movimiento laicista:

  1. Difundiendo nuestras campañas.
  2. Asociándote a Europa Laica.
  3. Compartiendo contenido relevante.
  4. Formando parte de la red de observadores.
  5. Colaborando económicamente.

El Ayuntamiento de Valencia mantiene una subvención de 150.000 euros para la Semana Santa Marinera, incluyendo las procesiones

Hoy aparece en la Base de Datos del Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones, una de 150.000 euros que el Ayuntamiento de Valencia otorga a la Junta Mayor de la Semana Santa Marinera.

La información incluye el convenio, algunas de cuyas claúsulas reproducimos  que fue aprobado por la Junta de Gobierno Local de 21 de julio de 2017

En la Tercera pueden leerse las actividades subvencionadas, que incluyen los pagos a parroquias, hermandades, cofradías, organización de procesiones, premios concuros de belenes, o actos de promoción de la Semana Santa Marinera, que según el Ayuntamiento, en la cláusula Primera, se consideran de interés general

ALGUNAS DE LAS CLÁUSULAS DEL CONVENIO

PRIMERA.- L’objecte d’este conveni és mantenir la col·laboració entre l’Ajuntament de València i la Junta Major de la Setmana Santa Marinera per al foment per mitjà d’ajudes públiques d’activitats d’interès general com les celebracions de la Setmana Santa Marinera i restants activitats de la Junta.

SEGONA.- La Junta Major de la Setmana Santa Marinera es responsabilitza del’organització, control i desenvolupament de les indicades activitats culturals, aportant per açò els mitjos materials i humans que es requerixen i fent-se càrrec de tota la seua gestió econòmica i administrativa.

TERCERA.- Seran subvencionables els gastos corresponents a desglossar i que s´hagen efectuat en el termini comprés des del dia 1 de gener de 2017 fins al 31 d´octubre de 2017, data màxima de justificació; incloent-se els que s´hagen presentat en l´Ajuntament de València des d´eixa data inicial.
a) Publicacions de qualsevol tipus.
b) Pagaments a les Parròquies del Districte Marítim i les Juntes Parroquials de la Setmana Santa Marinera i les Germandats i confraries de la Junta de la Setmana Santa Marinera de València amb motiu de la festa de la Pasqua i altres.
c) Organització actes processionals.
d) Atencions a personalitats invitades.
e) Decoració, il·luminació, megafonia i ornament amb motiu del Pregó oficial i de l’acte de la Profecia que se celebren en les Parròquies corresponents que formen part de la Setmana Santa Marinera de València.
f) Altres gastos propis o derivats de la Setmana Santa Marinera.
g) Concertació de pòlisses d’assegurances.
h) Premis concursos betlems.
i) Pagament dels gastos d’oficina, manteniment, neteja i altres servicis con a telefonia i altres.
j) En general, qualssevol classe d’actes culturals, socials, d’oci, de protocol, i de promoció o divulgació promoguts per la Junta o derivats del funcionament general de l’entitat o del sosteniment de les seues infraestructures.

QUARTA.- L´import del conveni per a l´any 2017 és de 150.000 euros segons pressupost de l´Ajuntament de València 2017

Total
0
Shares
Artículos relacionados
Total
0
Share