Asóciate
Participa

¿Quieres participar?

Estas son algunas maneras para colaborar con el movimiento laicista:

  1. Difundiendo nuestras campañas.
  2. Asociándote a Europa Laica.
  3. Compartiendo contenido relevante.
  4. Formando parte de la red de observadores.
  5. Colaborando económicamente.

L´Ajuntament celebrarà a partir de desembre actes de benvinguda als nounats

Document de les normes reguladores de l'organització "Actes de Benvinguda a la Comunitat" dels infants de Sant Boi
 

El Ple va aprovar ahir la regulació d'aquests actes civils L'Ajuntament celebrarà a partir del desembre actes de benvinguda a la comunitat dels infants de Sant Boi. Hi podran participar els nadons de menys d'un any empadronats al municipi. La proposta és capdavantera a Espanya i s'ha aprovat en el Ple municipal d'octubre amb els vots favorables del PSC, IC-V, PP i ERC i l'abstenció de CIU. La iniciativa parteix del compromís de la ciutat amb la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans i amb la Declaració Universal dels Drets de l'Infant, a les quals està adherit l'Ajuntament.
   Aquesta iniciativa respon a la demanda expressada per alguns veïns que volen celebrar socialment el naixement del seu fill o filla per mitjà d'un acte civil. L'Ajuntament, després d'estudiar el tema, ha decidit regular els actes de benvinguda a la comunitat en els quals la ciutat farà un reconeixement d'acolliment al nen o nena que ha nascut o viu a Sant Boi i es comprometrà, juntament amb la seva família, a vetllar per la seva educació i a defensar i garantir els seus drets.
   La benvinguda a la comunitat és un acte social que no té valor legal ni pressuposa cap privilegi o preferència de l'infant en l'accés als serveis municipals. Les famílies dels nadons que hi vulguin participar s'han d'adreçar a l'Oficina Municipal d'Atenció al Públic, l'OMAP, a la planta baixa de l'Ajuntament. Allà se'ls lliurarà la sol·licitud corresponent que hauran d'omplir i adjuntar-hi una
còpia del llibre de família i del carnet d'identitat d'un dels pares o tutors, ja que l'únic requisit que es demana és ser menor d'un any i estar empadronat a Sant Boi. Com a excepció, a les primeres celebracions hi podran participar infants més grans d'un any, per tal de cobrir les peticions ciutadanes que ja ha rebut l'Ajuntament i que han estat l'origen de la iniciativa.
   L'Ajuntament convocarà inicialment quatre actes a l'any, un cada tres mesos. El primer s'ha fixat per al dissabte 18 de desembre. Tindran lloc a la sala de plens de la Casa de la Vila, des del maig fins al setembre, i als jardins de la Torre del Sol, des de l'octubre fins a l'abril. Tots els actes es faran el dissabte a la tarda, seran col·lectius i els presidirà l'alcaldessa de Sant Boi, Montserrat Gibert, qui podrà delegar la funció en regidors o regidores del consistori. L'organització i el disseny dels actes correrà a càrrec del Servei de Relacions Públiques i Protocol. Els actes de benvinguda no tindran cap similitud ni paral·lelisme amb els batejos religiosos, ni estan plantejats com una alternativa civil a aquests. Estan oberts a tothom i seran l'expressió pública dels drets dels infants de la ciutat com a símbol del progrés de la humanitat i la reafirmació del compromís del municipi per avançar cap a una societat més lliure, justa i democràtica, en la qual els drets dels infants gaudeixin d'una protecció preferent.

Total
0
Shares
Artículos relacionados
Total
0
Share