Comunicat Novetlç per a Viure EUPV visita papa

Davant de la situació de crisi i els fonaments de la Constitució Espanyola, Novetlè per a Viure-EUPV presenta una moció davant del Ple Municipal de Novetle para que es prenguen els acords següents:

1.- L’Ajuntament de NOVETLÈ exigeix al Govern i recomana a les institucions territorials de Madrid que no deriven, ni detregui diners públics per a l’esdeveniment jornada mundial de la joventut (catòlica), ni per la visita
del Benedicto VI a Madrid, por consistir en un esdeveniment de caràcter privat, menys allò derivat de la seguretat i neteja que requereixi, habitualment, qualsevol mobilització i esdeveniment ciutadà (privat).

2.- L’Ajuntament de NOVETLÈ exigeix al Govern i a les màximes institucions d’Espanya que el Papa no siga rebut amb protocols institucionals d’Estat, ja que ve, exclusivament, en missió pastoral privada.

3.- L’Ajuntament de NOVETLÈ exigeix al Govern i a les institucions de l’Estat implicades que, en el cas de què el Papa, com en anteriors visites, faça una crítica cap a formes de convivència espanyoles, cap a lleis
aprovades  democràticament o debats que s’estan produint als òrgans legislatius, les refuse, elevant la corresponent queixa a la institució església catòlica i fins i tot, si se considera, prenga altres mesures jurídiques.

4.- En aquesta mateixa línia l’Ajuntament de NOVETLÈ insta a  la Fiscalia de l’Estat a què estiga atenta a possibles declaracions públiques de Benedicto XVI que puguen ser constitutives de delicte per a la salut o a
l’ordre públic.

5.- Donar trasllat dels acords:
– A la presidència del Govern.
– Als grups parlamentaris del Congrés dels diputats.
– A l’Observatori de la laïcitat observatorio@laicismo.org

Print Friendly, PDF & Email

También te podría gustar...